KASUTAJATINGIMUSED

Celestial kommuuni kasutajatingimused

1. Mõisted

1.1 Celestial Kommuun (edaspidi kommuun) on Eestis tegutsev mänguserverite kommuun, mille eesmärk on mittetulunduslikult mängijatele vaba aja sisustamise võimaluse pakkumine mänguserverite näol.

1.2 Mängija on isik, kes kasutab veebilehe või serveri poolt pakutavat sisu.

1.3 Server on kommuunile kuuluv füüsiline server, kus majutatakse mängijatele pakutavat sisu, millele saab ligi (alam)domeenide celestial.ee või IP-aadressi kaudu.

1.4 Meeskond on kommuuni kuuluvad liikmed, kes tagavad mängukommuuni tegevuse.

1.5 Koduleht on veebileht, kuhu kuuluvad reeglitega, annetamisega ja üldine kommuuniga seotud informatsioon.

1.6 Annetused on mänguserverisiseselt kasutatavad lisaväärtused, mida saavad kasutada mängijad, kes on annetanud serverile raha.

1.7 Hooaeg eelise kestvus tähendab seda, et kaotad eelise, kui serveris toimub wipe.

1.7.1 Wipe tähendab andmebaaside tühjendust ehk mängijate progressi kaotamist. See toimub suuremate Minecrafti serveri versioonide väljalaskel.

2. Lahtiütlused

2.1 Tarkvara õigused mida kasutame mänguserverite ja annetuste maksete töötlemiseks kuuluvad vastavate tarkvaralahenduste arendajatele.

2.2 Minecraftiga seonduv sisu kuulub ettevõttele Mojang AB. Meie ei ole mitte mingil moel seotud ettevõttega Mojang AB ega kasuta Mojang AB pakutavaid teenuseid ja rakendusliideseid.

2.3 Kommuun ei vastuta mingil moel veebilehel, mänguserverites ja Discordis sisu eest, mille on avalikustanud mängija.

2.4 Tingimused ei ole loodud juristi ega advokaadi poolt, mille tõttu võib olla tingimustes puudusi. Soovime öelda seda, et kommuun ei vastuta võimalike juriidiliste probleemide eest.

3. Annetused

3.1 Annetamisel makse sooritamisel oled automaatselt nõustunud kommuunis annetamisega sätestatud tingimustega.

3.2 Kommuunile tehtud annetusi kasutatakse kommuuniga seonduva mänguserveri, domeeni, pluginate ja tarkvaralitsentside eest tasumiseks, ürituste ja kampaaniate läbiviimiseks. Annetusi kasutatakse võimalikult otstarbekalt ja kommuun eelistab tasuta ja vaba lähtekoodiga tarkvara.

3.3 Kommuun ei ole kohustatud:

3.3.1 Annetamise käigus saadud lisaväärtuste ümbertõstmist teistele kasutajatele.

3.3.2 Tagastama ilma seadusliku aluseta mängijale raha ükskõik missugusel põhjusel, annetamine on vabatahtlik, et toetada kommuuni tegevust.

3.3.3 Teatama annetuste hindadega ja lisaväärtustega seotud muudatustest.

3.3.4 Pakkuma mingisugust garantiid seoses lisaväärtustega.

3.3.5 Hüvitama aega, millal koduleht või server on kinni, hooldustöödel või muul viisil kättesaamatu.

3.4 Kommuun jätab omale õiguse

3.4.1 Muuta annetustega saadavaid lisaväärtusi.

3.4.2 Muuta, eemaldada, lisada kasutaja lisaväärtusi.

3.4.3 Teha muudatusi tingimustes, reeglites millal iganes soovib.

3.5 Kommuun ei tagasta ilma seadusliku aluseta mängijatele raha. Veendu enne annetuse tegemist sisestatud andmete korrektsuses.

3.6 Annetuse valuutaks on euro.

3.7 Tehtud annetust ei ole võimalik tagasi nõuda vastavalt VÕS § 47 lõikele 3.

3.8 Kogu mängija tegevus toimub tema enda või tema seadusliku esindaja vastutusel.

3.9 Annetamisel pead olema enda annetuse soovis kindel ja kui olete alaealine, siis küsige enda seadusliku esindaja(vanema) luba.

4. Turvalisus ja privaatsus

4.1 Annetuste läbiviimiseks kasutame meile teadaolevat parimat praktikat, et annetamine oleks annetajatele turvaline.

4.2 Kommuun kogub mängijate kohta erinevat infot annestuste paremaks muutmiseks.

4.2.1 Kogutud informatsiooni ei kasutata mängija isiku tuvastamiseks ega avalikustata kolmandatele osapooltele.

4.2.2 Informatsioon mida kogume on IP-aadressid, IP-aadressist tulenev asukoht, kasutajanimed, meiliaadressid, PayPali kasutaja, aktiivsus mänguserveris , vestlusakna ja Discordi vestluse logid jne

4.3 Annetuse tegija mängusisene kasutajanimi, summa ja soovitud lisaväärtus on avalik.

4.4 Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

4.5 Veebilehe annetuskeskkond kasutab sessiooniküpsiseid, et kasutaja saaks veebilehele sisse logida.