SERVERI REEGLID

Jälgi neid, muidu saadame Kännukasse

1. Vestlusaken


1.1 Serveri ja kommuuni eelistatud keel on eesti keel.
1.2 Tähemärkide üleliigne pikendamine on keelatud.
1.3 Sarnase sisuga sõnumite saatmine korduvalt on keelatud.
1.4 Kuritegevuse õigustamine ja õhutamine on keelatud.
1.4.1 Keelatud on ka igasugune EV seadustega vastuolev tegevus, käitumine vms.
1.5 /helpop tohib kasutada üksnes abi küsimuseks.
1.6 Rassism, usuline jne diskrimineerimine on keelatud.
1.7 Igasugune õiguste, asjade vms lunimine on keelatud.
1.8 Kaasmängijate kiusamine, ähvardamine, sõimamine, maha tegemine, petmine vms on keelatud.
1.9 Reklaamimine on keelatud.
1.9.1 Reklaamimine on näiteks teistesse serveritesse kutsumine, teistes serverites avalikult reklaamimine jne.
1.10 Igasugune põhjendamatu vaenulik suhtumine kaasmängijatesse on keelatud.
1.11 Üleliigne ropendamine on keelatud.
1.12 Kellegi teise isikliku teabe omavoliline jagamine on keelatud.
1.12.1 Isiklik teave on ka pärisnimi, elukoht, meiliaadress, telefoninumber, sugu jne
1.13 Keelatud on käivatavavate failide ja nendeni viivate viidete jagamine või mistahes levitamine.


2. Üldreeglid


2.1 Teiste tapmine survivalis väljaspool PVP ala on keelatud. 
2.2 Ülisuurte farmide tegemine on keelatud.
2.2.1 Meeskond jätab omale õiguse eemaldada farm ega ei kohustu asju tagasi andma, tavaliselt eelneb hoiatus.
2.3 Serveri põhjendamatu maine kahjustamine on keelatud.
2.4 XP-farmide tegemine, kus on kasutatud üle 10 spawneri on keelatud. Samas on ka keelatud AFK masinad nende farmide jaoks.
2.4.1 Meeskond jätab omale õiguse eemaldada farm ega ei kohustu asju tagasi andma, tavaliselt eelneb hoiatus.
2.5 PVP areenilt poolelioleva võitluse pealt lahkumine on keelatud.
2.6 Mängu lihtsustavate modifikatsioonide kasutamine on keelatud
2.6.1 Lubatud on Optifine, Badlion client vms.
2.6.2 Läbipaistvate plokkidega (X-ray) tekstuuripakkide kasutamine on keelatud.
2.7 Enda kasutaja parooli ei tohi mitte kellelegi jagada.
2.8.1 Parooli ära arvamise korral server sinu asjade eest ei vastuta.
2.9 Teiste vara omavoliline omandamine on keelatud.
2.9.1 Keelatud on ka igasugune lõksude tegemine.
2.9.1 V.a selleks vastavatel aladel(nt. PVP areen)
2.10 Mängu ja serveri vigade/puuduste ära kasutamine on keelatud.
2.10.1 Vigadest tuleb teatada JUHTKONNALE.
2.11 Kellegi teise kehastamine on keelatud.
2.12 Karistusest kõrvale hiilimine on keelatud.
2.13 Ebaausal teel(Xray või muud modifikatsioonid) omandatud asjade ost, müük, vahetamine, omamine jms. on keelatud.
2.14 Kaasmängijate (lemmik)loomade tapmine on keelatud.

 

3. Serveri kolm käsku


3.1 Ole tore ja sinuga ollakse tore.
3.2 Serveri valdaja võib, aga ei pruugi kommenteerida enda tehtud isikuotsuseid.
3.3 Serveri näol on tegemist eraomandiga, kus kõik õigused on serveri valdajal. See tähendab, et serveri valdaja otsus kasutaja mängima lubamise, mitte-lubamise, tema õiguste laiendamise ja/või piiramise kohta on serveri valdaja ainupädevuses.

* Meeskond jätab omale õiguse muuta reegleid etteteatamata ja eriolukordades võime korrale kutsumiseks kasutada ka reegleid, mis pole kirjas.
* Serveris mängides nõustud sa automaatselt sellega, et oled lugenud reegleid.