Reeglid

1. Serveri ja kommuuni keel
Eelistatud keel on eesti keel.
2. Tähemärkide üleliigne pikendamine
Tähemärkide üleliigne pikendamine on keelatud.
3. Korduvate sõnumite saatmine
Sarnase sisuga sõnumite saatmine korduvalt on keelatud.
4. Kuritegevuse õigustamine ja õhutamine
Kuritegevuse õigustamine ja õhutamine on keelatud.
4.1. Seaduste rikkumine
Keelatud on ka igasugune EV seadustega vastuolev tegevus, käitumine vms.
5. /helpop kasutamine
/helpop tohib kasutada üksnes abi küsimuseks.
6. Diskrimineerimine
Rassism, usuline jne diskrimineerimine on keelatud.
7. Lunimine
Igasugune õiguste, asjade vms lunimine on keelatud.
8. Kaasmängijate kiusamine
Kaasmängijate kiusamine, ähvardamine, sõimamine, maha tegemine, petmine vms on keelatud.
9. Reklaamimine
Reklaamimine on keelatud.
9.1. Reklaamimise tähendus
Reklaamimine on näiteks teistesse serveritesse kutsumine, teistes serverites avalikult reklaamimine jne.
10. Vaenulik suhtumine kaasmängijatesse
Igasugune põhjendamatu vaenulik suhtumine kaasmängijatesse on keelatud.
11. Üleliigne ropendamine
Üleliigne ropendamine on keelatud.
12. Isikliku teabe jagamine
Kellegi teise isikliku teabe omavoliline jagamine on keelatud.
12.1. Isikliku teabe määratlus
Isiklik teave on ka pärisnimi, elukoht, meiliaadress, telefoninumber, sugu jne.
13. Alade loomine
Keelatud on tekitada ala ühiselt kasutatavates kohtades, nagu näiteks Stronghold.
13.1. Ebasobiva ala eemaldamine
Server jätab õiguse vajadusel ebasobiv ala eemaldada.
14. Reeglite muutmine
Meeskond jätab omale õiguse muuta reegleid etteteatamata ja eriolukordades võime korrale kutsumiseks kasutada ka reegleid, mis pole kirjas.